Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Koncert Domowy Uczniów Nutki

Zapraszamy Państwa na Koncert Domowy Uczniów Nutki w czasie kwarantanny, wymyślony i zorganizowany przez nauczycieli naszej szkoły. 
Oto, jak nasi uczniowie radzą sobie zamknięci w domach i prezentują swój nauczony repertuar na koncercie domowym wśród najbliższych…


Jana Baran


Weronika Brona


Agata Czyż


Maria Ćwikła


Maja Dąbrowska, klasa IV C-4, egzamin

Antonio Vivaldi, Sonata wiolonczelowa e-moll RV 40, część I, Largo

Antonio Vivaldi, Sonata wiolonczelowa e-moll RV 40, część II, Allegro


Marianna de Raad


Adam Dubrowski


Arkadiusz Dubrowski


Adam Fedko


Piotr Gołębiowski


Natalia Gregorczyk


Paweł Grzyb


Barbara Heciak


Natalia Juźwin


Anna Kanarska


Tadeusz Kirejczyk


Karolina Krasoń-Becker


Zofia Kuzawińska


Dolores Niżewska


Sołomija Pajkusz


Natalia Prażmo


Daniel Price


Adam Rosiak


Oktawia Sidor


Zofia Sitek


Natalia Skubel


Nina Skwarlińska


Łucja Szemplińska


Lidia Tichoniuk


Jakub Wala


Krzysztof Wiech


Klara Winek


Maria Źrebiec


Karolina Żochowska


Rekrutacja 2020/2021

Rozpoczynamy zapisy do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na zamknięcie szkół osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego:

nutka@hot.pl
nutka.sekretariat@serwer1643218.home.pl

Prosimy o przesłanie następujących informacji:

  1. imię i nazwisko kandydata
  2. wiek
  3. wybrany instrument (fortepian, skrzypce, gitara, flet, klarnet, wiolonczela)
  4. kontakt do rodziców

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
tel. 501 089 423, 502 220 964.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informujemy, iż do 10 kwietnia na terenie całej Polski ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Od 12 marca zadania naszej Szkoły realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11 marca została przekazana uczniom, rodzicom i nauczycielom informacja o tym, w jaki sposób prowadzona będzie nauka.

Nauczyciele, dbając o uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, ustalili tygodniowy zakres treści nauczania, które mają być realizowane na poszczególnych zajęciach, uwzględniając przy tym równomierne obciążenie uczniów w kolejnych dniach tygodnia. Zajęcia w formie zdalnej nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go dotychczas wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i stara się utrzymywać terminy tych lekcji, zgodne z wcześniejszym harmonogramem.

Nauczyciele ustalają sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, a także informują na bieżąco rodziców o postępach i ocenach dziecka.

Ustala się sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

Nauczyciel wskazuje uczniom źródła i materiały, z których uczniowie powinni korzystać, wspólnie z uczniami wykorzystuje je podczas lekcji.

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wszyscy uczniowie i nauczyciele mają do swojej dyspozycji swoje adresy mail i numery telefonów.

Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel ma możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, by dostosować go do wybranej metody nauki zdalnej.

Audycja szkolna

18 listopada spotkaliśmy się na drugiej w tym roku szkolnym „nutkowej” audycji. Była ona urozmaicona pod względem instrumentalnym, gdyż obok tradycyjnie najliczniejszej grupy pianistów, wystąpiło sporo skrzypków, gitarzyści oraz flecista. Repertuar był również zróżnicowany. Nie często się  zdarza, żeby większą część koncertu wypełniły melodie popularne, a tak było w tym przypadku. Miło było posłuchać tych utworów, podczas gdy jesienna pogoda nie rozpieszcza, a dzień coraz krótszy… Nie zabrakło oczywiście klasyki i to tej z najwyższej półki – uczeń z ostatniej klasy cyklu 4-letniego wykonał, pierwszy raz słyszanego na naszej scenie, Poloneza A-dur Fryderyka Chopina. Po tych uroczystych, patriotycznych nutach zostaliśmy ponownie przeniesieni  do świata muzyki popularnej, a także filmowej. Zespół smyczkowy, w którym po raz pierwszy oprócz skrzypaczek wystąpiła wiolonczelistka, zakończył koncert lubianym przez wszystkich tematem z filmu „Piraci z Karaibów”.

Następnym razem młodzi  wykonawcy zaprezentują się w repertuarze świątecznym. Na taki koncert czeka się cały rok…

Do zobaczenia 🙂

Audycja szkolna

21 października rozpoczęliśmy sezon koncertowy w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka” w Warszawie. Co prawda niewielu jeszcze uczniów – instrumentalistów – zaprezentowało się na scenie, czasu na przygotowanie repertuaru było za mało, ale za to dużą część występu stanowiły piosenki i interpretacje uczniów rytmiki klas 1, 2 i 3.

Publiczność chętnie wysłuchała koncertu i nagrodziła dzielnych występujących dużymi brawami:)

Koncert końcowy

Tym razem w dość nietypowym terminie, bo w sobotę 8.06, odbył się już ostatni z koncertów w PSM Nutka. 
Atmosfera była naprawdę gorąca – zarówno na zewnątrz jak i na scenie. Uczniowie wszystkich specjalności zaprezentowali licznie zgromadzonej  publiczności bardzo zróżnicowany repertuar. Jeszcze niedawno towarzyszył im stres związany z końcoworocznymi egzaminami, a już teraz wszyscy myślami powoli są na wakacjach. 
Oby więcej tak udanych koncertów przy tak licznej publice! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 

Audycja kameralna „Zagraj ze mną…”

16.05.2019 odbyła się kolejna „nutkowa” audycja, tym razem w dwóch odsłonach: solowej i zespołowej. Część indywidualną zdominowali pianiści, ale wysłuchaliśmy też jednej wiolonczelistki. Młodzi artyści „ogrywali” głównie repertuar egzaminacyjny, bowiem przesłuchania już lada chwila…

Nieco bardziej rozrywkowy charakter miała część „W duecie”. Usłyszeliśmy wiele melodii popularnych, w tym „Oh, Susannah”, czy „The Enterteiner” Scotta Joplina – również głównie w wykonaniu pianistów (na 4 ręce). Brzmienie tej części audycji urozmaicił duet skrzypcowy. W prezentacjach tych mieliśmy okazję obserwować zgrane duety uczniowsko-nauczycielskie, jednak największą owację otrzymał „tandem” rodzinny – uczeń z mamą 🙂

Warto dodać, że była to pierwsza (niewykluczone, że nie ostatnia) audycja, którą współprowadziła nasza uczennica. Dzięki temu atmosfera była jeszcze bardziej serdeczna i przyjazna grającym, niż zazwyczaj.

Wszyscy myślimy już o ostatnim, przedwakacyjnym koncercie czerwcowym. Do zobaczenia! 

Pokaz rytmiczny

15 kwietnia klasa 1 i 2 cyklu 6-letniego wzięły udział w zajęciach otwartych przedmiotu Rytmika, prowadzonych przez nauczyciela p. Wandę Jelicz.

Uczniowie wykonywali najróżniejsze ćwiczenia rytmiczne, reagowali na zmieniające się grupy rytmiczne, śpiewali, poruszali się zgodnie z muzyką, a na koniec wspólnie z rodzicami wzięli udział w wykonaniu instrumentalnym utworu klasycznego.