Pokaz rytmiczny

Dnia 15 lutego 2018 r. odbył się w „Nutce” pokaz zajęć rytmicznych klas I–III, w czasie którego rodzice i dziadkowie mieli okazję zobaczyć lekcję umuzykalnienia oraz przekonać się, nad czym i jakimi metodami pracują dzieci na teorii. Każda klasa zaprezentowała odmienne zagadnienia, dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci.

Tematem zajęć klasy pierwszej były poznane nuty, wartości rytmiczne i elementy muzyki. Dzieci wykazały się umiejętnością rozróżniania metrum, znajomością takich wartości rytmicznych jak ósemka, ćwierćnuta, półnuta i cała nuta, oraz wykonały ćwiczenia na poczucie pulsu. Odśpiewały też piosenkę „Nutki”, utrwalającą nazwy solmizacyjne i literowe nut, oraz zrealizowały na instrumentach perkusyjnych instrumentację „Tańca łabędzi” z baletu „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego.

Lekcja klasy II skupiła się na utrwaleniu poznanych grup szesnastkowych oraz grupy ćwierćnuta z kropką i ósemka. Dzieci odśpiewały piosenkę „Zła zima” oraz zanalizowały i zinstrumentowały jej rytm. Duża część zajęć poświęcona została analizie rytmicznej i instrumentacji utworu „Badinerie” J. S. Bacha.

Zajęcia klasy III poświęcone były utrwaleniu synkopy ćwierćnutowej i grup szesnastkowych. Dzieci na początek zrealizowały kanon wokalno-ruchowy, następnie wykonały improwizację ruchową opartą na rytmie synkopy ćwierćnutowej, po czym odśpiewały „Szarą piosenkę” i zanalizowały jej rytm. Centralnym punktem zajęć było wykonanie interpretacji ruchowej „Miniatury nr 27” z cyklu „Dla dzieci” B. Bartóka.

Pod koniec każdej lekcji rodzice zostali zaangażowani do instrumentacji „Marsza tureckiego” L. van Beethovena, co dało im okazję do czynnego uczestnictwa w zajęciach.