Opłaty 2020/2021

Szkoła muzyczna
 • Opłata za naukę w szkole muzycznej w klasach I–III
  w cyklu 6-letnim: 530 zł miesięcznie
 • Opłata za naukę w szkole muzycznej w klasach IV–VI
  w cyklu 6-letnim: 570 zł miesięcznie
 • Opłata za naukę w szkole muzyczne w klasach I–IV
  w cyklu 4-letnim: 570 zł miesięcznie

Wpłaty są dokonywane do 15-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły 50 1020 5558 1111 1115 9940 0026 (dla uczniów Szkoły Muzycznej)

Wpisowe do szkoły muzycznej: 400 zł

Zerówka muzyczna
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe 1 × 30 min w tygodniu: 150 zł (miesięcznie)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe 1 × 30 min w tygodniu + Nauka gry na wybranym instrumencie 1 × 30 min 270 zł (miesięcznie)
Nauka gry na instrumencie (bez teorii)
Nauka śpiewu (bez teorii)
Zajęcia indywidualne
 • 1 × 30 min 250 zł
 • 2 × 30 min 440 zł
 • 1 × 45 min 300 zł
 • 2 × 45 min 480 zł

Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole.

W każdym miesiącu czesne jest płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowo dni wolne od pracy np. ferie zimowe czy ferie świąteczne.

Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku, dlatego liczba zajęć w miesiącu może być różna.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat i nie zmniejsza ich.

Wpłaty są dokonywane do 15-go każdego miesiąca na rachunek bankowy

61 1020 5558 0000 8502 3131 9423

(dla uczniów indywidualnych lekcji i Zerówki Muzycznej)