Nowy fortepian

W grudniu 2017 r. szkoła zakupiła nowy Fortepian KAWAI – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, zadanie: FORTEPIAN DLA SZKOŁY NUTKA W WARSZAWIE.